Senioren

Een klein woord, maar een enorm belangrijke en grote doelgroep. Mensen boven een zekere leeftijd zien wij niet als een groep die een uitzonderingspositie inneemt. Ze horen er gewoon bij.

Senioren hebben het nadeel dat zij hun stem niet zo vaak laten horen, waardoor iedereen denkt dat zij alleen maar tevreden zijn. Wij weten beter, en zullen er alles aan doen om misstanden uit de weg te ruimen.

- Wij zijn voorstander van zeer goed bereikbare centrale voorzieningen.

- Wij willen dat er ook voor deze doelgroep meer wordt georganiseerd dan alleen maar de welbekende kaart- en bingomiddagen. Waarom worden er bijvoorbeeld wel concerten voor de jeugd georganiseerd maar niet voor senioren??

- Ook moet er blijvend aandacht worden besteed aan (sociale) veiligheid

- Wij willen dat iedereen – dus ook de minder valide – eenvoudig het openbaar vervoer kan gebruiken, zonder dat er iemand moet helpen of men een eind om moet lopen. Hoorns Belang heeft de plannen voor een nieuwe stationsbrug ondersteund, de realisatie hiervan zal hopelijk op korte termijn plaatsvinden.

- Hoorns Belang zal ervoor strijden dat in de komende raadperiode alle openbare gebouwen goed toegankelijk zijn voor rollator-, rolstoel- en scootmobiel-gebruikers

- Hoorns Belang is voorstander van gratis openbaar vervoer binnen de gemeente Hoorn voor senioren en minder validen.

- Hoorns Belang wil dat instellingen voor senioren zeer goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, in de nabijheid van deze instellingen moet altijd een bushalte zijn.

- Hoorns Belang is er voorstander van dat bij gladheid de omgeving van de seniorencomplexen prioriteit krijgen bij het ijsvrij maken

- Hoorns Belang wil dat de Seniorenraad serieus genomen wordt als gesprekspartner van de Gemeente Hoorn

- Bij toekomstige aanbestedingen van thuiszorg en huishoudelijke hulp mag de prijs niet het enige, of zwaarst wegende argument zijn. Minstens zo belangrijk zijn kwaliteiten continuïteit van de zorg. Goedkoop is duurkoop!

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small