Over Hoorns Belang, standpunten 2010

Hoorn is gegroeid van een kleine stad naar het huidige formaat door samenvoegen met Zwaag en (Wester-)Blokker, nieuwbouw Grote Waal, Risdam en de Kersenboogerd, en het laatste grote nieuwbouwproject Bangert & Oosterpolder
Deze dorpen en wijken hebben een eigen karakter. Blokker en Zwaag hebben een heel andere geschiedenis dan de nieuwbouwwijken. Daarmee rekening houden is ook een ‘Hoorns Belang’.

Hieronder ziet u onze standpunten van het verkiezingsjaar 2010:

Elke keer opnieuw proberen de landelijke partijen u over te halen op hen te stemmen, met de ideeën en plannen die in Den Haag bedacht worden. Misschien ten overvloede willen wij u erop wijzen dat de standpunten in Den Haag helemaal niets te maken hebben met het gemeentelijk beleid.

Lokale partijen zijn niet gebonden aan wat landelijke partijen aan hun lokale afdelingen opleggen. Stem dus op een op een partij die zich op lokale zaken richt.

Ongeveer één vijfde van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit gelden, opgebracht door de lokale bevolking middels gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad bepaalt zelf waaraandat geld wordt besteed. Het zijn de plaatselijke partijen die, los van enige ideologie, hun verkiezingsprogramma hebben geschreven, uitsluitend gericht op de lokale situatie. Het ligt dan ook voor de hand dat zij hun prioriteiten richten op lokale aangelegenheden, overigens zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Hoorns Belang is zo’n plaatselijke partij. Een partij zonder ideologisch etiket. Puur gericht op het goed mee besturen van uw gemeente. Daardoor kan iedereen, ongeacht zijn of haar politieke of godsdienstige overtuiging zich bij Hoorns Belang thuis voelen. Wij vinden overeenkomsten tussen groepen belangrijker dan verschillen.
Ook voor de komende verkiezingen geldt wat ons betreft dus des te meer:

Stem niet landelijk, stem lokaal,
Stem Hoorns Belang.

De afgelopen raadsperiode is er een geweest van veel praten, maar weinig doen. Ondanks een enorme raadsmeerderheid hebben de partijen uit het eerste college (PvdA, GroenLinks, CDA en VOCH) weinig verkiezingsbeloften waargemaakt. Daarom is het tijd voor een nieuw college. Het is tijd voor vernieuwing. Hoorns Belang is er klaar voor!

Ook Hoorns Belang sluit haar ogen niet voor de moeilijke tijden die ons ook op gemeentelijk vlak te wachten staan. Ondanks dat is er toch een aantal zaken die wij graag zouden willen realiseren. Op de volgende pagina’s hebben wij onze speerpunten voor u op een rijtje gezet.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small