Milieu

Wonen in een gemeente met een goed milieu is aangenaam. Een goed milieu is ook gebaat bij het bestrijden van lawaai-, stank- of andere overlast. Hoorns Belang zal proberen een evenwicht te vinden tussen milieu en economie. Natuur- en milieu-educatie is belangrijk voor jong en oud.

Graag verwijzen wij u naar de Klimaatvisie zoals Hoorns Belang die heeft opgesteld en gepubliceerd op www.hoornsbelang.nl

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small