Jeugd

Het Hoorns Belang vindt dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Hoorn goed. Toch blijft de vraag naar jeugdzorg groeien. Wanneer kinderen hulpverlening nodig hebben, dan moet die ook snel beschikbaar zijn.

Kinderen hebben een wettelijk recht op zorg. Het zou dan ook niet zo moeten zijn dat kinderen op een wachtlijst komen. De wachtlijsten houden de politiek al lange tijd bezig. Extra geld kan soms helpen. Maar er moet ook doelmatiger worden gewerkt in het belang van het kind, door samenwerking tussen de gemeente en de verschillende instanties. Wanneer er sprake is van zodanige opvoed- en opgroeiproblemen dat de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd en de ouders geen hulp accepteren om de problemen op te lossen, dan wil het Hoorns Belang meer verplichtende maatregelen inzetten. Bijvoorbeeld verplichte opvoedingsondersteuning kan een belangrijke rol spelen bij preventief optreden tegen problemen met jongeren en probleemjongeren.

In de afgelopen raadsperiode is er door een aantal jongeren het - door Hoorns Belanggesteunde – plan ingediend voor een overdekte skatehal. Tot onze spijt heeft de verantwoordelijke wethouder nog steeds geen geschikte locatie kunnen vinden. Wij vinden het dan ook geweldig dat het deze jongeren door hun doorzettingsvermogen gelukt is zelf een plek in te richten om te skaten, alleen helaas niet overdekt.

Hoorns Belang is voorstander van een bewegende jeugd. Daarom ook stemden wij tegen het afschaffen van het schoolzwemmen.

Sinds enige jaren is er een nieuwe sport in opkomst, het zogenaamde ‘freerunnen’, ook wel‘parkours’ genoemd. In Hoorn is hier een groeiend aantal jongeren mee bezig, en in 2008 werd er hier een evenement georganiseerd waaraan ruim 250 jongeren meededen. Hoorns Belang vindt dat het tijd wordt te onderzoeken of er geen mogelijkheid is om hiervoor een speciaal park aan te leggen op b.v. een van de braakliggende percelen op Hoorn80.

Met genoegen hebben wij kennis genomen van het zeer geslaagde tweede Outdoorfestival, en het feit dat de organisatoren hiervan een jaarlijks evenement willen maken. Natuurlijk zorgt dit voor enig geluidsoverlast voor een deel van de gemeente, echter wij zijn van mening dat dit niet remmend mag werken. Hetzelfde geldt voor andere regelmatig terugkerende evenementen.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small