Integratie

Wanneer iemand vanuit een ander land naar Nederland komt om hier een nieuwe toekomst op te bouwen, mag verwacht worden dat die persoon een forse inspanning levert om daar een succes van te maken. Primair is dit een eigen verantwoordelijkheid van de allochtone inwoners van Hoorn.

Zoals van iedereen, mag ook van allochtone inwoners gevraagd worden dat zij zich inspannen om hun kansen op de arbeidsmarkt optimaal te maken, zodat afhankelijkheid van een uitkering vermeden wordt. In ieder geval betekent dit de bereidheid om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast mag verwacht worden dat door (bedekkende)kleding en gedrag (handen schudden) kansen op de arbeidsmarkt niet verkleind worden. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan dit in het uiterste geval leiden tot korting op een eventuele bijstandsuitkering. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om inburgeringscursussen aan te bieden.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small