Gemeentelijke herindeling

In 2009 heeft de Hoornse gemeenteraad vrijwel unaniem uitgesproken dat zij in 2013 wil fuseren met de gemeenten Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Alleen Hoorns Belang heeft zich verzet tegen deze expansie (lees annexatie-) plannen van de gemeente Hoorn. Hoorns Belang heeft dit standpunt als enige in volle overtuiging ingenomen, en wel om de volgende redenen:

• De gemeenteraad heeft uitgesproken dat zij deze herindeling wil omdat Hoorn de ruimte moet krijgen om verder te groeien. Samen met de provinciale staten is dan ook uitgesproken dat deze vier gemeenten gezien moeten worden als stedelijke band. Deze redenering opent de mogelijkheid dat Hoorn verder gaat uitbreiden richting dorpjes als Schellinkhout en Westwoud. Hiermee wordt een mooi landelijk stukje West-Friesland in haar voortbestaan bedreigd. Hoorns Belang staat ook voor de bescherming van het typische landelijke karakter van West-Friesland.

• De andere drie gemeenten hebben uitgesproken dat zij deze herindeling niet wensen. Wij vinden het ongepast een herindeling door te drukken met gemeenten die daar zelf niet achter staan. Hoorns Belang is van mening dat als gemeenten zelf willen samenwerken (eventueel samengaan), dit moet gebeuren op basis van gelijkheid en vrijwilligheid. De opgelegde (door het college en de andere partijen graag omarmde) plannen sluiten beide zaken uit. Schijnbaar is door dit college niet geleerd van de fouten uit het verleden. Ook nu nog zijn er in Blokker en Zwaag grote groepen mensen die zich niet bij Hoorn voelen horen, en die de fusie eind jaren 70 van de vorige eeuw nog steeds als ongewenst zien. Ook nu zijn er diverse regio-overleggen die moeilijk verlopen doordat men niet door Hoorn zaken opgelegd wil krijgen. Het SOW is daarom ook enkele jaren geleden opgeheven, samenwerking bleek niet mogelijk

• De gemeente is van ons allemaal. Hoorn is immers al vele honderden jaren een zelfstandige gemeente. Daarom wil Hoorns Belang bij dergelijke ingrijpende beslissingen dat haar inwoners hierover mogen meebeslissen. Als de provincie deze herindeling wil doorzetten, vindt het Hoorns Belang dat dit middels een referendum aan haar inwoners moet worden voorgelegd.

• Een herindelingsproces kost vele miljoenen euro’s, de ambtelijke organisaties moeten samen gaan, alle gemeentelijke regelingen en verordeningen moeten gelijk gemaakt worden, en er zal een nieuw gemeentehuis moeten komen. Hier staat tegenover dat

in de praktijk is gebleken dat een grotere gemeente zelden bezuinigingen opleveren die hier tegen opwegen.

Hoorns Belang is van mening dat Hoorn groot genoeg is om als zelfstandige gemeente door te gaan. Ook Drechterland en Stede Broec zijn van mening dat zij groot genoeg zijn om zelfstandig door te gaan, terwijl Enkhuizen liever wil fuseren met haar buurgemeenten. Ook voor verdere groei is deze herindeling niet nodig. Voor de komende jaren zijn er nog voldoende bouwlocaties. En over circa 15 jaar verwachten deskundigen dat de het aantal inwoners in Nederland zal afnemen, waardoor een nieuwe problematiek zal ontstaan, die van de leegstand. Daarom wil Hoorns Belang niet fuseren maar fors investeren in betere samenwerking en een goede relatie met de andere Westfriese gemeenten.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small