Financieel

Omdat de economische groei is gestagneerd is behoedzaamheid geboden. Hoorns Belang staat voor een verantwoord financieel beleid. We willen ook aan de volgende generaties een financieel gezonde gemeente nalaten. Het is echter niet verantwoord om zonder meer in allerlei uitgaven te gaan snijden en belastingen te gaan verhogen. Als het nodig wordt te gaan bezuinigen, als gevolg van de economische crisis, hanteert het Hoorns Belang daarbij de volgende twee uitgangspunten:

• De echte sociaal zwakkeren zullen bij bezuinigingen zo veel als mogelijk worden ontzien. We zijn nog steeds, ondanks de crisis, een rijk en welvarend land. Echte beschaving blijkt uit de manier waarop we omgaan met die mensen die afhankelijk zijn van anderen voor een goed leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een handicap, chronisch zieken en ouderen met een minimum inkomen.

• Bezuinigingen mogen het economisch herstel niet in de weg staan. Om uit deze financiële crisis te komen en werkgelegenheid weer te laten groeien, is een bloeiend bedrijfsleven nodig. Zij zullen immers het aantal banen weer moeten laten groeien. Maatregelen mogen dan ook niet de concurrentiepositie van Hoorn schaden. Om die reden heeft het Hoorns Belang tegen de recente verhoging van de parkeertarieven gestemd. De Hoornse middenstand heeft in toenemende mate lastvan de concurrentie van winkelcentra in Heerhugowaard en Stede Broec. Een zwakkere concurrentiepositie zal uiteindelijk ook de gemeente geld kosten.

Maar hoe wil Hoorns Belang dan de financiële gevolgen van de crisis opvangen. Als er niets verandert, zal Hoorn te maken krijgen met een groot financieel tekort.

Het Hoorns Belang is in eerste instantie van mening dat binnen de gemeentelijke organisatie gekeken moet worden naar mogelijkheden om te bezuinigingen. Zo worden door de crisis veel minder bouwvergunningen aangevraagd. Het nieuwbouwtempo bij de wijk Bangert en Oosterpolder is sterk verlaagd. Gevolg is dat ook op een aantal ambtelijke afdelingen nu veel minder werk is. Door hier snel en flexibel op in te spelen en de ambtenaren op andere plaatsen in te zetten bestaan mogelijkheden te bezuinigen op personeelslasten.

Een andere mogelijkheid om te bezuinigen is het kritisch bekijken of we duur personeel wel inzetten voor die zaken die echt belangrijk zijn. Zo heeft het college de afgelopen jaren enorm veel capaciteit ingezet op de actieve, huis-aan-huis controle op tuintjes, bouwvergunning voor schuurtjes etc. Vele mensen die een klein stukje openbaar groen, naast hun eigen tuintje, vaak al jaren lang hadden onderhouden werden door de gemeente plotseling gesommeerd dit terug te geven aan de gemeente. In veel gevallen werd het stukje groen veel beter onderhouden dan de gemeente in de regel doet en had dus ook niemand er hinder van. Deze actie huis-aan-huis uitvoeren, kost enorm veel tijd, en dus geld. Dit is een vorm van handhaving, waar niemand om gevraagd heeft, die enorm veel ergernis veroorzaakt en die enorm veel geld kost. Dit is een voorbeeld van doorgeslagen intensieve handhaving waarmee gestopt kan worden, wat een enorme bezuiniging oplevert. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden nog slechts steekproefsgewijs te handhaven, of bij klachten van omwonenden.

Deze twee voorbeelden laten zien dat een kritische beoordeling van de bedrijfsvoering en de keuzes in de uitvoering nog heel wat bezuinigingen kunnen opleveren. Het Hoorns Belang is dan ook van mening dat de crisis een uitmuntende aanleiding vormt voor een doorlichting van het gemeentelijk bedrijf.
Wij vinden nog steeds dat de Onroerende Zaak Belasting niet boven trendmatig hoeft te worden verhoogd.

Hoorns Belang wil de toeristenbelasting afschaffen. De opbrengst is relatief laag en is amper hoger dan de kosten van heffing. De kosten van afschaffing zullen per saldo dan ook betrekkelijk laag zijn. Daar staat tegenover dat de afschaffing een impuls zal zijn voor het toerisme en dus voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Als het budgettair mogelijk is, wil het Hoorns Belang ook de hondenbelasting afschaffen. Deze belasting is volstrekt willekeurig, waarom wel hondenbelasting en geen kattenbelasting? Belastingheffing is nodig, maar moet wel logisch uitgelegd kunnen worden. Wij willen meer duidelijkheid over de geldstromen binnen de gemeente. Vaak zijn de opgestelde begrotingen een ondoorzichtige opgave van getallen. Meer duidelijkheid kan kostenbesparend werken.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small