Economie en werkgelegenheid

De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer. Het aantal werklozen stijgt en bedrijven hebben het moeilijk. Er zijn steeds meer ondernemers die gedwongen zijn personeel naar huis te sturen. In onze regio hebben we met het faillissement van DSB een forse klap gekregen. Honderden Westfriezen verloren van de ene op de andere dag hun werk.

Een gemeente is niet in staat om in haar eentje de economische problemen op te lossen. Die oplossing moet komen van de bedrijven, daar moet het herstel van de werkgelegenheid beginnen. Het is de taak van de gemeente om daarbij zo veel als mogelijk te faciliteren, zowel bij de grote werkgevers in de regio als bij de kleine en middelgrote bedrijven. Een sterk en gezond bedrijfsleven met een meewerkende gemeente is de beste garantie voor meer werkgelegenheid en een sterke lokale economie. Daarom wil Hoorns Belang dat Hoorn de meest ondernemersvriendelijke gemeente van West-Friesland wordt.

Economische activiteiten zijn sterk afhankelijk van de bereikbaarheid. Goed openbaar vervoer in de regio is ook voor Hoorn als centrumgemeente van groot belang. Tussen het Runshoppingcentre en de binnenstad zou meer binding moeten zijn. Hoorns Belang is blij dat Hoorn in 2010 eindelijk de Media Markt kan verwelkomen, de discussie over het wel of niet toestaan van de Media Markt en andere ontwikkelingen in dit gebied hebben wat ons betreft veel te lang geduurd.

Ook is Hoorns Belang er content mee dat de plannen om de Westfrisiaweg te verdubbelen tot Enkhuizen in een vergevorderd stadium zijn. Alleen de financiering van deze plannen gebeurt volgens ons op een verkeerde manier. Het rijk geeft een signaal af dat zij niet geïnteresseerd is, door maar een heel klein deel van het benodigde geld beschikbaar te stellen. Het gedeelte van de Nuongelden die Hoorn hiervoor gereserveerd heeft, hadden wij liever ten behoeve van de Poort van Hoorn (zie aldaar).

Het vele vrachtverkeer in de Binnenstad is Hoorns Belang al heel lang een doorn in het oog. Al geruime tijd geleden hebben wij voorgesteld om een overslagpunt te realiseren buiten he tcentrum waarvandaan de winkeliers in de binnenstad bevoorraad kunnen worden.

Wat betekent dit concreet voor het Hoorns Belang?

• Versterken van de concurrentiepositie van het Hoornse bedrijfsleven. Bij alle maatregelen die de gemeente neemt, moet zij zich afvragen wat de gevolgen voor het Hoornse bedrijfsleven en haar concurrentiepositie zijn. Dit gebeurt nu volstrekt onvoldoende. Zo hebben het college en de gemeenteraad bijvoorbeeld recent besloten de parkeertarieven wederom te verhogen. In omliggende winkelcentra, zoals in Stede Broec is het parkeren echter gratis, waardoor Hoorn steeds meer klanten kwijt raakt. Met het verdwijnen van klanten naar deze winkelcentra verdwijnen in Hoorn ook arbeidsplaatsen. Daarom wil Hoorns Belang deze verhoging terugdraaien.

• Hoorn hanteert een streng beleid als het gaat om het samenvoegen van winkelpanden. In de binnenstad zijn veel winkelpanden echter vrij klein, waardoor ervoor grotere winkels maar zeer beperkte vestigingsmogelijkheden zijn. Dit is nadelig voor de positie van Hoorn als toeristisch koopcentrum van West-Friesland. Hoorns Belang vindt dat de gemeente een verplichting heeft zich zo veel als mogelijk in te spannen om uitbreiding van winkeloppervlak mogelijk te maken. Dit moet je aan de markt over laten, met daarbij wel de eis dat deze panden weer gemakkelijk aparte panden kunnen worden als daar door de markt om gevraagd wordt. Zo kun je flexibel met vraag en aanbod omgaan. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat monumenten behouden moeten blijven.

• Meer koopzondagen, met name tijdens evenementen Hoorn kent nu 12 koopzondagen, de laatste zondag van de maand. Op andere zondagen worden geregeld goed bezochte evenementen georganiseerd. Voorbeelden zijn de marathon van Hoorn en Aqua Hoorn. Tijdens deze evenementen wordt de binnenstad door enorm veel mensen bezocht die van heinde en verre komen. Voor deze bezoekers een echt dagje uit. Voor Hoorn een kans om te laten zien wat wij aan onze bezoekers te bieden hebben en gastvrij Hoorn als historische winkelstad op de kaart te zetten. Daarom wil Hoorns Belang tijdens dergelijke evenementen extra koopzondagen invoeren. Dit geldt ook voor toeristen. Als je op een mooie zaterdag om 5 uur in de haven aanlegt, kun je pas op maandagmiddag gaan winkelen. Dan kun je beter in Enkhuizen aanleggen, want daar is het in de zomer wél elke zondag koopzondag. Jammer, want die euro’s kunnen beter in onze stad worden uitgegeven!

• Hulp voor startende ondernemers

Een manier om de werkloosheid te bestrijden is het stimuleren een eigen bedrijf te beginnen. Deze startende ondernemers zijn van enorm belang voor een sterke, vitale lokale economie. Het is echter enorm lastig om vanuit een situatie van werkloosheid een eigen bedrijf te starten. De gemeente moet daarin de helpende hand bieden door:

Betaalbare bedrijfsunits voor startende ondernemers te laten ontwikkelen. Starters te helpen bij het regelen van alle benodigde vergunningen Starters met een bijstandsuitkering ruimhartig te ondersteunen om op deze manier uit de bijstand te komen.

• Meer adviseren, minder controleren

Veel ondernemers hebben te maken met een enorme hoeveelheid aan regels, vergunningen, ontheffingen etc. Deze regeldruk is voor een groot deel afkomstig van de gemeente. De gemeente heeft dan ook op diverse afdelingen ambtenaren

rondlopen die belast zijn met het controleren op naleving van alle regels. Er zullenechter niet veel ondernemers zijn die alle regels waar ze mee te maken krijgenkennen, er gaat dus ook geregeld iets mis. Vaak komt dit door onwetendheid ofdoordat regels met elkaar in strijd zijn. Als iets niet in orde is kan dat soms grote gevolgen hebben. Zo kunnen vergunningen worden ingetrokken of kan een procesverbaal worden uitgeschreven.

Hoorns Belang vindt dat Hoorn een ondernemersvriendelijke gemeente moet zijn. Als alle formaliteiten bij een ondernemer niet helemaal op orde zijn, zullen niet gelijk boetes of sancties worden opgelegd. Eerst zal gekeken worden of in overleg met de ondernemer een oplossing gevonden kan worden. Het helpen en adviseren om tot een oplossing te komen zal daarbij uitgangspunt zijn. Pas als de ondernemer echt niet wil meewerken aan een redelijke oplossing komen sancties in beeld.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small