kerst 2016 De raadsleden, bestuursleden, commissieleden en fractievolgers van Hoorns Belang wensen u vrolijk kerstfeest en een voorspoedig, gezond 2017.

Op naar het nieuwe politieke jaar waar wij zoals altijd ons best voor u blijven doen.

zevenhuis bedrijventerrein slecht planOp 6 september is in de raadscommissie vergadering wijzigingen op het bestemmingsplan Zevenhuis besproken. In het voorstel van het college is o.a. sprake van een wijziging in de toegestane bouwhoogte van het middengebied van Zevenhuis van 10 naar 20 meter.

Met name de gemeente Medemblik alsmede de omwonenden in Zwaagdijk en Bangert Oosterpolder, die hier rechtstreeks op uitkijken, zijn hier fel tegen. De gemeente Medemblik heeft aangeven dat afspraken gemaakt in het verleden, niet nagekomen worden en dat Hoorn bezig is het aantal vierkante meters aan bedrijventerrein te verruimen. Dit ook ten koste van het aanwezige Uilengebied daar. Zo bleek ook tijdens de inspraak ronde, waar wethouder De heer H. Tiggers namens de gemeente Medemblik zich fel tegen deze bestemmingsplan wijzigingen verzette. Zij eisen dat de gemeente Hoorn hun afspraken nakomt.

Lees meer

ruimere openingstijden snackbarAl jaren probeert Hoorns Belang antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot ruimere openingstijden van de snackbar, shoarmazaak of broodjeszaak, inmiddels bekend als de “gehaktstaven discussie”. Wij staan voor ruimere openingstijden en beperking van regels, zolang de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komen. Een snack na een avondje stappen is heerlijk, maar ontnuchtert ook wat problemen helpt te voorkomen en dus de openbare orde ten goede komt. Verder geven ruimere openingstijden de ondernemers meer zelfbeslissingsbevoegdheid en dus meer ruimte om te kunnen ondernemen.

Lees meer

beschouwing begroting 2017 hoorns belangVoorzitter,

Allereerst willen wij onze dank en waardering uitspreken richting de ambtenaren.
Aan de ene kant een uitgebreid stuk schrijven, maar ook in een sessie lastige vragen van raadsleden beantwoorden. Heel veel dank voor deze inzet.

Nakoming van toezeggingen

Het voordeel van een tweede keer de begrotingbijdrage schrijven is dat je een oude van vorig jaar als leidraad kunt gebruiken.

Lees meer

art36 vragen scherpe bordjes in hoornEnige tijd geleden had Hoorns Belang vragen gesteld over de scherpe informatie bordjes geplaatst op kniehoogte bij kunstwerken. Deze vragen kunt u hier terug lezen.

Hoorns Belang heeft antwoord gekregen van het college. Over een aantal antwoorden kun je de (politieke) discussie aangaan, zo zijn bijvoorbeeld wegbeheerders in het verleden al vaker verantwoordelijk gesteld voor schade door drempels en  gevaarlijke wegcondities.

Maar deze discussie gaan we nu niet voeren, want we hebben ons doel bereikt en daar gaat het uiteindelijk om!

Het antwoord op vraag 5 was namelijk:

Lees meer

begraafplaats zuiderveld overcapaciteitSinds anderhalf jaar beschikt Hoorn over een nieuwe begraafplaats: Zuiderveld. Een eigen globale waarneming leert dat daar momenteel circa 17 overledenen liggen, gemiddeld dus circa 1 begrafenis per maand!

Vandaag (1-8-2016) lazen we in de NRC een uitgebreid artikel over de al decennia durende trend dat het aantal begrafenissen daalt, Nederlanders kiezen steeds vaker voor een crematie (zie bijlage 2).

Lees meer