art 36 vragen HVC topsalaris directeur

Update2: VOCHoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en Hoorns Belang niet tevreden na het lezen van alle stukken en antwoorden en wederom vragen gesteld: klik hier

Update1: Naar aanleiding van meer informatie en brede verontwaardiging in de media hebben we besloten nog wat extra (scherpe) vragen te stellen.
We willen niet wroeten in vuilnis ("Hoorn moet je niet ruiken"), maar de onderste steen moet boven! Klik hier om deze aanvullende vragen te downloaden

Lees meer

parkeernorm hoorn hoorns belangParkeernorm, iedere gemeente heeft hier wel mee te maken. Hoeveel parkeerplaatsen moeten er gemiddeld zijn per woning? Bij bestaande bouw, met name de oudere wijken moet je vaak roeien met de riemen die je hebt, maar voor nieuwbouw of verbouw waar bijvoorbeeld de bestemming van een gebouw worden gewijzigd,  ligt dat anders. Je kunt bij het ontwerp van deze bouw rekening houden met het realiseren van parkeerplaatsen. Daar zijn door de gemeenten vaak normen voor vast gesteld. Dit om ervoor te zorgen dat de parkeerdruk altijd in balans is en blijft.  In Hoorn roept dat nogal wat vragen op. Hoorns Belang heeft daarom samen met VOCHoorn hier artikel 36 vragen over gesteld aan het college. Hieronder kunt u deze vragen lezen:

Lees meer

Vragen VOCH en HB over procedure bussenverbod hoornDe fracties van VOCHoorn en Hoorns Belang hebben ex. art 36 RvO vragen gesteld over het besluit van het College om touringcars te verbieden in de binnenstad van Hoorn.
Aanleiding hiervan is de de gevolgde procedure die geleid heeft tot deze beslissing.

Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben de fracties van Hoorns Belang en VOCH ex. art36 RvO vragen gesteld aan het college.

Klik hier om de art. 36 vragen als pdf document te downloaden.

Poort van Hoorn eindelijk toch van startNa jarenlange voorbereiding en een ontelbaar aantal politieke debatten heeft de raadscommissie afgelopen dinsdag en donderdag eens een echt debat gevoerd over concrete plannen. En na al die jaren lijkt het er op dat er nu wel een meerderheid is voor een aantal hoognodige, ingrijpende maatregelen. Kunnen we nu toch nog beginnen met die hoognodige kwaliteitsimpuls?

Stationsgebied

Lees meer

Hoorns Belang teleurgesteld procedure bussenverbod hoornDe touringcars van de Witte Vloot veroorzaken al jaren zeer veel overlast voor de bewoners van de binnenstad van Hoorn, met name de bewoners van het Visserseiland.

Op 15 februari, gisterenavond ten tijde van dit schrijven, was er een raadscommissie vergadering. In het raadsvoorstel werd gevraagd of wij akkoord gaan met een touringcarverbod in de binnenstad van Hoorn per 1 maart 2017, dat Hoorn City Tours (HCT) het alternatief vervoer verzorgd in de vorm van elektrische treintjes, of wij akkoord gaan met de Nieuwe Wal als plek waar de touringcars dan wel mogen komen en of we hiervoor € 90.000 voor willen uittrekken.

Lees meer

touringcar verbod per 1 maart 2017Per 1 maart 2017 geldt er een touringcar verbod voor de binnenstad. Touringcars ingehuurd voor excursies van de Witte vloot, gaven nogal wat overlast met name op het Visserseiland en de route er naartoe. Voor touringcars die speciaal voor onze musea komen wordt als het goed is een ontheffing verleend. Dit vind Hoorns Belang een goede zaak, daar het maar om enkele bussen per maand gaat, maar ook omdat deze bussen toeristen brengen NAAR Hoorn.

Lees meer