Hoorn: Festiviteiten en uitgaanToegangstijden horeca:

Hoorns Belang vindt dat de betutteling van horecaondernemers en -bezoekers zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Om te beginnen wil Hoorns Belang de toegangstijden in de horeca vrij geven. Ook het door de gemeente aangekondigde plan om alle evenementen (bijvoorbeeld de stadsfeesten) voortaan om 12 uur ’s avonds te laten stoppen, vindt Hoorns Belang geen goed idee: Hoorns Belang wil dit juist verruimen.

Lees meer

BoomkKapNeeHoorns Belang steunt de actie tegen de kap van tientallen bomen langs de Weel. Het college wil deze prachtige platanen kappen, om de aanleg van de nieuwe Carbasiusweg mogelijk maken.

Op 19 maart beslist u over de toekomst van Hoorn. Wat Hoorns Belang betreft, gaat de nieuw gekozen gemeenteraad de peperdure aanleg van de nieuwe Carbasiusweg schrappen. Omdat dit standpunt door veel partijen gedeeld wordt, is de kans heel groot dat deze weg er nooit komt. De kap van deze bomen zou dan voor niets zijn geweest. Daarom wil Hoorns Belang dat die bomen blijven staan: wacht eerst de uitslag van de verkiezingen af.

Lees meer

Hoorns Belang is al 17 jaar de onafhankelijke lokale politieke partij voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder vastgeroeste partijdogma's en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Wij worden daarbij niet gehinderd door het wispelturige beleid van een landelijke partij. Het bestuur van de gemeente Hoorn, hoort in handen van Hoornse bestuurders en niet van partijen die verantwoording verschuldigd zijn aan landelijke partijen.
Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen midden in de samenleving van Hoorn, Zwaag en Blokker staan.

Lees meer

Zorg is ook een belangrijk verkiezingsthemaHoorns Belang vindt dat de gezondheidszorg ten onrechte vrijwel geen aandacht krijgt in de Hoornse verkiezingscampagne.

Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat de gezondheidszorg voor de kiezers met afstand het belangrijkste thema is. Maar het lijkt bij de meeste partijen in Hoorn amper een onderwerp te zijn. Hier wordt eigenlijk alleen gediscussieerd over het wel of niet aanleggen van een tientallen miljoenen kostende nieuwe ontsluitingsweg en tunnel richting binnenstad. Maar voor Hoorns Belang zijn kwetsbare mensen, mensen die afhankelijk zijn van zorg belangrijker van nieuwe tunnels en wegen.

Lees meer

In gesprek met Hoorns BelangKom dan in gesprek met ons. Hoorns Belang zit tot de gemeenteraadsverkiezingen op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur in restaurant Turf, aan de Gedempte Turfhaven in Hoorn.

Wilt u weten waar Hoorns Belang voor staat, hebt u vragen of suggesties, kom dan langs. De mensen van Hoorns Belang gaan graag met u in gesprek. Komt de zaterdagochtend u niet goed uit? Dan is het ook altijd mogelijk uw vragen en ideeën via de mail aan Hoorns Belang voor te leggen. Het e-mailadres is info@hoornsbelang.nl.

luwtemaatregelen Hoornse HopDe plannen van Rijkswaterstaat om dammen pal voor het Hoornse Hop te creëren dreigen de Hoornse haven onbereikbaar te maken. Het Hoornse Hop is een gebied dat al geteisterd wordt door overmatige plantengroei en steeds ondieper wordend water. Door de plannen is het risico groot dat dit proces versneld wordt. Hoorns Belang wil dat het college van B&W in actie komt en heeft daarom schriftelijk vragen aan het college gesteld.

Lees meer