Onze uitgangspunten welke leidend zijn voor alles wat we vinden:

 • Geen Haags gedoe

  Geen Haags gedoe

  Hoorns Belang is niet gebonden
  aan een landelijke politieke partij

  Wij behartigen de belangen van u
  en alle andere inwoners van
  Hoorn, Blokker en Zwaag

 • Uw veiligheid onze zorg

  Uw veiligheid
  onze zorg

  Uw en onze veiligheid
  vinden wij belangrijk
  .

  Zonder handhaving zijn
  regels nutteloos.

 • Ruimte voor ondernemers

  Ruimte voor
  ondernemers

  Ondernemers hebben ruimte nodig
  om te kunnen ondernemen.

  Geen overbodige regels en minder beperkingen
  om als ondernemer te kunnen starten in Hoorn.

 • Geen vriendjes politiek

  Geen
  vriendjespolitiek

  Wij doen niet aan
  vriendjespolitiek

  Transacties dienen transparant te zijn
  en zonder belangenverstrengeling
  tot stand te komen.

 • Iedereen elijke kansen

  Iedereen gelijke
  kansen

  Voorkeursbehandelingen
  zijn niet gewenst

  Elke inwoner van de gemeente
  Hoorn heeft recht op gelijke
  behandeling en dus ook recht
  op gelijke kansen

Laatste politieke nieuws:

Hoorns Belang zoekt jou!

Verkiezingen2018 wij zoeken jouHet gaat goed met Hoorns Belang! In de politiek en in de pers wordt Hoorns Belang meer en meer gezien als een sterkte politieke partij. Hoorns Belang weet wat er leeft in de Hoornse samenleving en voelt zich zeer betrokken bij onze burgers en bedrijven. Deze betrokkenheid is de motor van onze inzet, onze inzet voor  jou!

Gemeenteraadsverkiezingen Hoorn 2018

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Alles wijst er op dat Hoorns Belang een forse groei zal doormaken. In de huidige raadsperiode was  Hoorns Belang een strijdlustige en stabiele politieke partij en heeft veel van haar doelen op eigen kracht bereikt.

Om de groei aan te kunnen en dezelfde inzet, kwaliteit en betrokkenheid ook na de komende verkiezingen waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar:

Lees meer

kadernota 2017 Hoorn Hoorns BelangNieuwjaarsreceptie komt terug, stadsreiniging krijgt een hoger budget voor een schonere stad, minder gras en meer groene diversiteit en nog veel meer! De tijd van bezuinigingen is gelukkig voorbij en sinds een lange tijd kunnen we weer eens kijken welke in het verleden besloten bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter Alex van der Kleij namens Hoorns Belang:

Lees meer

Op 23 mei jl is tijdens de raadsvergadering met grote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt verzocht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een oplossing voor de herinrichting te zoeken en doelen vast te stellen. Helaas moeten we constateren dat niets van dat alles tot nu toe door het college gedaan is. Gezien het dringende karakter van deze motie hebben de oorspronkelijke indieners van deze motie: Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, HSP en VVD, een ultimatum gesteld om dit alsnog te doen. Hieronder de brief:

Lees meer

De kracht van weinig woorden over veel geld in de veiligheidsregio NHN heeft politiek Den Haag bereikt.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft d.d. 29 juni een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie in Den Haag. Dit naar aanleiding van het bericht van EenVandaag en NH-Nieuws dat veiligheidsregio’s voor miljoenen aan extern personeel inhuren terwijl er stevig bezuinigd wordt op het primaire proces, de noodhulp aan de burgers, wat bij veel Brandweer Vrijwilligers ingeslagen is als een bom zoals vermeld staat in die brief.

In deze brief wordt ook gerefereerd aan onze fractievoorzitter Alex van der Kleij en wel als volgt:

Lees meer

Jaarstukken 2016 en begroting Veiligheidsregio 2018Maandag d.d. 12 juni jl, berichtten de televisie programma's EenVandaag en NH Nieuws over het onderzoek naar de vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's. Deze instanties betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Vergoedingen tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand waren geen uitzondering in de afgelopen 3 jaar. In diverse gevallen werd er zelfs meer betaald dan de 'Balkenende norm", dus meer dan een minister. Een voorbeeld hiervan is de deelprojectleider regionalisering, die in Noord-Holland Noord ruim 296.000 euro betaald kreeg.

Lees meer

parkeernorm hoorn hoorns belangEerder hadden wij (Hoorns Belang en VOCHoorn) art 36 vragen gesteld met betrekking tot de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de maelsonstraat. De antwoorden van het college vinden Hoorns Belang en VOCHoorn zorgwekkend en hierdoor zijn wij min of meer gedwongen opnieuw artikel 36 vragen te stellen aan het college.

Klik hier voor de nieuwe vragen.
Wilt u de eerder gestelde artikel 36 vragen lezen, klik dan hier.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small