Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven en stem 14, 15 of 16 maart op ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8
header HB 1H website versie2

Grof vuil voor eigen rekening art 36 vragenVanmorgen stond in het NHD een artikel waarin stond dat men voornemens is het grof vuil alleen tegen een vergoeding te willen ophalen. Indien mensen het grof vuil zelf brengen bij de afvalbrengstations, dan alleen is het nog gratis. Dit brengt natuurlijk grote problemen met zich mee voor mensen die het financieel niet zo breed hebben en dus vaak niet over een auto en aanhangwagen beschikken. Hoorns Belang is hier verbaasd over, mede omdat recentelijk nog veel commotie was bij HVC rond salariering.

Lees meer

De kracht van weinig woorden over veel geld in de veiligheidsregio NHN heeft politiek Den Haag bereikt.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft d.d. 29 juni een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie in Den Haag. Dit naar aanleiding van het bericht van EenVandaag en NH-Nieuws dat veiligheidsregio’s voor miljoenen aan extern personeel inhuren terwijl er stevig bezuinigd wordt op het primaire proces, de noodhulp aan de burgers, wat bij veel Brandweer Vrijwilligers ingeslagen is als een bom zoals vermeld staat in die brief.

In deze brief wordt ook gerefereerd aan onze fractievoorzitter Alex van der Kleij en wel als volgt:

Lees meer

Jaarstukken 2016 en begroting Veiligheidsregio 2018Maandag d.d. 12 juni jl, berichtten de televisie programma's EenVandaag en NH Nieuws over het onderzoek naar de vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's. Deze instanties betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Vergoedingen tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand waren geen uitzondering in de afgelopen 3 jaar. In diverse gevallen werd er zelfs meer betaald dan de 'Balkenende norm", dus meer dan een minister. Een voorbeeld hiervan is de deelprojectleider regionalisering, die in Noord-Holland Noord ruim 296.000 euro betaald kreeg.

Lees meer

Hoorns Belang zoekt jou!

Verkiezingen2018 wij zoeken jouHet gaat goed met Hoorns Belang! In de politiek en in de pers wordt Hoorns Belang meer en meer gezien als een sterkte politieke partij. Hoorns Belang weet wat er leeft in de Hoornse samenleving en voelt zich zeer betrokken bij onze burgers en bedrijven. Deze betrokkenheid is de motor van onze inzet, onze inzet voor  jou!

Gemeenteraadsverkiezingen Hoorn 2018

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Alles wijst er op dat Hoorns Belang een forse groei zal doormaken. In de huidige raadsperiode was  Hoorns Belang een strijdlustige en stabiele politieke partij en heeft veel van haar doelen op eigen kracht bereikt.

Om de groei aan te kunnen en dezelfde inzet, kwaliteit en betrokkenheid ook na de komende verkiezingen waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar:

Lees meer

kadernota 2017 Hoorn Hoorns BelangNieuwjaarsreceptie komt terug, stadsreiniging krijgt een hoger budget voor een schonere stad, minder gras en meer groene diversiteit en nog veel meer! De tijd van bezuinigingen is gelukkig voorbij en sinds een lange tijd kunnen we weer eens kijken welke in het verleden besloten bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter Alex van der Kleij namens Hoorns Belang:

Lees meer

Op 23 mei jl is tijdens de raadsvergadering met grote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt verzocht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een oplossing voor de herinrichting te zoeken en doelen vast te stellen. Helaas moeten we constateren dat niets van dat alles tot nu toe door het college gedaan is. Gezien het dringende karakter van deze motie hebben de oorspronkelijke indieners van deze motie: Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, HSP en VVD, een ultimatum gesteld om dit alsnog te doen. Hieronder de brief:

Lees meer

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen