Onze uitgangspunten welke leidend zijn voor alles wat we vinden:

 • Geen Haags gedoe

  Geen Haags gedoe

  Hoorns Belang is niet gebonden
  aan een landelijke politieke partij

  Wij behartigen de belangen van u
  en alle andere inwoners van
  Hoorn, Blokker en Zwaag

 • Uw veiligheid onze zorg

  Uw veiligheid
  onze zorg

  Uw en onze veiligheid
  vinden wij belangrijk
  .

  Zonder handhaving zijn
  regels nutteloos.

 • Ruimte voor ondernemers

  Ruimte voor
  ondernemers

  Ondernemers hebben ruimte nodig
  om te kunnen ondernemen.

  Geen overbodige regels en minder beperkingen
  om als ondernemer te kunnen starten in Hoorn.

 • Geen vriendjes politiek

  Geen
  vriendjespolitiek

  Wij doen niet aan
  vriendjespolitiek

  Transacties dienen transparant te zijn
  en zonder belangenverstrengeling
  tot stand te komen.

 • Iedereen elijke kansen

  Iedereen gelijke
  kansen

  Voorkeursbehandelingen
  zijn niet gewenst

  Elke inwoner van de gemeente
  Hoorn heeft recht op gelijke
  behandeling en dus ook recht
  op gelijke kansen

Laatste politieke nieuws:

oranje afval container weg in gemeente HoornEind december stopt de gemeente Edam-Volendam met het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Als reden geeft de gemeente aan dat zij gebruik gaan maken van een nascheidingsinstallatie. Deze installatie scheidt alle plastic, metaal en drankenkartons van het restafval, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Plastic verpakkingsmateriaal mag dus weer bij het restafval. Dat kan in de gemeente Hoorn toch ook?

Lees meer

Hugo verlaat HoornStoomschip Hugo gaat Hoorn verlaten en vertrekt naar Zaandam. Verlaten omdat de mensen die dit schip onderhouden vlakbij Zaandam wonen, maar ook zei 1 van de beheerders die wij vanmorgen spraken: "de gemeente maakte het er niet beter op" .

Hoorns Belang betreurt het vertrek van de Hugo. Dit schip, een stoomschip gebouwd in 1929, had een historische toegevoegde waarde voor de gemeente Hoorn.

Lees meer

Halve Maen hoorn VOC 2018 weg of nietLaatste nieuws: tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de meerderheid van de raad inclusief Hoorns Belang besloten dat de Halve Maen nog 1 jaar mag blijven met een optie voor 2019. Maar de toekomst van de Halve Maen na 2018 blijft onzeker. Daarom heeft Hoorns Belang haar grote zorgen uitgesproken over Stichting Varend Erfgoed (SVE) en heeft het college vragen hierover gesteld. Deze stichting is namelijk volledig afhankelijk van de huurinkomsten van de Halve Maen, maar ook onmisbaar in onze haven.

Lees meer

Precariobelasting

precariobelasting wanneer wel en wanneer niet?Op het moment van dit schrijven (3 december 2017) is er in de Hoornse gemeenteraad een hevige discussie over de precariobelasting. In het kort is dit een betaling die je moet doen voor het gebruik van gemeentegrond. Nee, niet moet....

Dit is wat de gemeente zelf wil en daarbij zelf mag bepalen hoeveel en door wie. Eerst even een formeel stukje van de VNG-site.

Toegelicht:

Lees meer

toeristenbelasting hoornIn veel plaatsen wordt door de gemeente toeristenbelasting geheven welke door o.a. hotels weer doorberekend wordt aan hun klanten. Dat is geheel gebruikelijk en daar kijkt niemand van op. Zo gebeurt dat ook in Hoorn, maar er is wel een probleem:

de gemeente Hoorn heft geen toeristenbelasting!

Lees meer

beheer SVE oostereiland uitgesteldop 7 november was het tweede gedeelte van de gemeenteraadsvergadering die over de begroting 2018 ging. Iedere fractievoorzitter kreeg gelegenheid om te reageren op de ingediende amendementen en moties. Na wat debatteren en reacties van de wethouders en burgermeester werd de begroting gemanendeerd unaniem aangenomen.

Hoorns Belang had samen met Hoorn Lokaal een amendement ingediend die ging over het beheer van de ligplaatsen voor historische schepen aan de Noord-west kant van het Oostereiland. Stichting Varend Erfgoed (SVE) wil graag de gehele noord-west kant in beheer hebben om zo een lange historische lint te realiseren. Zo stond dat ook vermeld in de begroting van 2018. Het college voerde volgens hun zegge een motie van 2013 uit, die ingetrokken was omdat de toenmalige wethouder toegezegd had te werken aan een historische lint.

Lees meer

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small