Onze uitgangspunten welke leidend zijn voor alles wat we vinden:

 • Geen Haags gedoe

  Geen Haags gedoe

  Hoorns Belang is niet gebonden
  aan een landelijke politieke partij

  Wij behartigen de belangen van u
  en alle andere inwoners van
  Hoorn, Blokker en Zwaag

 • Uw veiligheid onze zorg

  Uw veiligheid
  onze zorg

  Uw en onze veiligheid
  vinden wij belangrijk
  .

  Zonder handhaving zijn
  regels nutteloos.

 • Ruimte voor ondernemers

  Ruimte voor
  ondernemers

  Ondernemers hebben ruimte nodig
  om te kunnen ondernemen.

  Geen overbodige regels en minder beperkingen
  om als ondernemer te kunnen starten in Hoorn.

 • Geen vriendjes politiek

  Geen
  vriendjespolitiek

  Wij doen niet aan
  vriendjespolitiek

  Transacties dienen transparant te zijn
  en zonder belangenverstrengeling
  tot stand te komen.

 • Iedereen elijke kansen

  Iedereen gelijke
  kansen

  Voorkeursbehandelingen
  zijn niet gewenst

  Elke inwoner van de gemeente
  Hoorn heeft recht op gelijke
  behandeling en dus ook recht
  op gelijke kansen

Laatste politieke nieuws:

Symen van der Meer gekozen tot lijsttrekker Hoorns BelangDe ledenvergadering van Hoorns Belang heeft Symen van der Meer gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Van der Meer treedt hiermee in de voetsporen van José Kamphuis en Peter van der Hal.

De ledenvergadering was unaniem in hun keuze voor Van der Meer. Sinds juli 2012 is hij al fractievoorzitter van Hoorns Belang. Hij volgde José Kamphuis op die toen de actieve politiek verliet.

Hoorns Belang wil de komende raadsperiode nog sterker de nadruk leggen op wat echt belangrijk is voor de Hoornse inwoners en bedrijven.

Lees meer

Hoorns Belang wil openingstijden horeca vrijgevenDe gemeenteraad verwerpt dit voorstel van Hoorns Belang, de PvdA en Hoorn Lokaal.

Omdat de leeftijd voor het schenken van alcohol op 1 januari naar 18 jaar gaat, is er volgens Hoorns Belang geen reden meer de openingstijden te beperken tot 1 uur. Daarom hebben de PvdA, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal  gepleit voor het vrijgeven van de openingstijden. De Hoornse gemeenteraad heeft hier uitgebreid over gediscussieerd en uiteindelijk hebben de andere partijen tegengestemd. Zelfs partijen die zich liberaal en ondernemingsgezind noemen hebben tegen gestemd.

Wel heeft de raad een heel bijzondere motie aangenomen:

Lees meer

Horeca toegangstijdenHoorns Belang wil toegangstijden horeca verruimen!

Wie in Hoorn een gezellig avondje uit wil, moet er nu voor zorgen voor 1 uur binnen te zijn. Hoorns Belang vindt dit onnodig betuttelend en gaat voorstellen deze regel fors te versoepelen.
De toegangstijd van 1 uur is ooit ingesteld om alcoholgebruik onder tieners te ontmoedigen en hen te stimuleren eerde uit te gaan. Maar deze reden vervalt, vanaf 1 januari mogen jongeren onder de 18 helemaal geen alcohol meer kopen.

Lees meer

Hoorns Belang wil stopzetting van alle voorbereidingsactiviteiten voor de aanleg van de Carbasiusweg en TunnelHoorns Belang wil stopzetting van alle voorbereidingsactiviteiten voor de aanleg van de Carbasiusweg en Tunnel

Nu het het college niet gaat lukken de aanbesteding van de nieuwe Carbasiusweg en tunnel voor de verkiezingen rond te krijgen is het hoogst onzeker geworden of dit project ooit nog door gaat. Daarom wil Hoorns Belang alle geldverslindende voorbereidende werkzaamheden stopzetten totdat hierover duidelijkheid bestaat. Die duidelijkheid komt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Lees meer

Hoorns Belang wil aanpassing plannen poort van HoornHoorns Belang wil aanpassing plannen Poort van Hoorn

Hoorn heeft te maken met een groot en structureel overschot aan kantoren en winkels, aldus het Noordhollands Dagblad van 22 november. Het college van B&W wil in 2014 beginnen te zoeken naar een oplossing.  Hoorns Belang vindt dat veel te laat, deze problemen zijn bij deskundigen al veel langer bekend.

Maar datzelfde college heeft een jaar geleden nog plannen gepresenteerd om de hoeveelheid winkels en kantoren in de binnenstad juist met duizenden vierkante meter uit te breiden.

Lees meer

winkels straks open op zondag

De raad heeft vandaag dit voorstel van Hoorns Belang aangenomen. Het is nodig even geduld te hebben, in de raad van november zal een raadsvoorstel hierover behandeld worden. Maar een meerderheid heeft nu al toegezegd deze uitbreiding te steunen.

De afgelopen periode heeft Hoorns Belang bij herhaling gepleit voor het toestaan winkels op zondag te openen. Maar de coalitie van VVD, D66, VOCHoorn, Fractie Tonnaer en CDA hebben dit steeds unaniem tegengehouden. Intussen hebben in de regio bijna alle gemeenten hun winkeltijden gemoderniseerd. Zij staan het winkeliers die dat willen toe op zondag open te zijn.

Lees meer

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small