Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven en stem 14, 15 of 16 maart op ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8
header HB 1H website versie2

luwtemaatregelen Hoornse HopDe plannen van Rijkswaterstaat om dammen pal voor het Hoornse Hop te creëren dreigen de Hoornse haven onbereikbaar te maken. Het Hoornse Hop is een gebied dat al geteisterd wordt door overmatige plantengroei en steeds ondieper wordend water. Door de plannen is het risico groot dat dit proces versneld wordt. Hoorns Belang wil dat het college van B&W in actie komt en heeft daarom schriftelijk vragen aan het college gesteld.

Lees meer

Hoorns Belang wil stopzetting van alle voorbereidingsactiviteiten voor de aanleg van de Carbasiusweg en TunnelHoorns Belang wil stopzetting van alle voorbereidingsactiviteiten voor de aanleg van de Carbasiusweg en Tunnel

Nu het het college niet gaat lukken de aanbesteding van de nieuwe Carbasiusweg en tunnel voor de verkiezingen rond te krijgen is het hoogst onzeker geworden of dit project ooit nog door gaat. Daarom wil Hoorns Belang alle geldverslindende voorbereidende werkzaamheden stopzetten totdat hierover duidelijkheid bestaat. Die duidelijkheid komt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Lees meer

Hoorns Belang wil aanpassing plannen poort van HoornHoorns Belang wil aanpassing plannen Poort van Hoorn

Hoorn heeft te maken met een groot en structureel overschot aan kantoren en winkels, aldus het Noordhollands Dagblad van 22 november. Het college van B&W wil in 2014 beginnen te zoeken naar een oplossing.  Hoorns Belang vindt dat veel te laat, deze problemen zijn bij deskundigen al veel langer bekend.

Maar datzelfde college heeft een jaar geleden nog plannen gepresenteerd om de hoeveelheid winkels en kantoren in de binnenstad juist met duizenden vierkante meter uit te breiden.

Lees meer

Symen van der Meer gekozen tot lijsttrekker Hoorns BelangDe ledenvergadering van Hoorns Belang heeft Symen van der Meer gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Van der Meer treedt hiermee in de voetsporen van José Kamphuis en Peter van der Hal.

De ledenvergadering was unaniem in hun keuze voor Van der Meer. Sinds juli 2012 is hij al fractievoorzitter van Hoorns Belang. Hij volgde José Kamphuis op die toen de actieve politiek verliet.

Hoorns Belang wil de komende raadsperiode nog sterker de nadruk leggen op wat echt belangrijk is voor de Hoornse inwoners en bedrijven.

Lees meer

Hoorns Belang wil openingstijden horeca vrijgevenDe gemeenteraad verwerpt dit voorstel van Hoorns Belang, de PvdA en Hoorn Lokaal.

Omdat de leeftijd voor het schenken van alcohol op 1 januari naar 18 jaar gaat, is er volgens Hoorns Belang geen reden meer de openingstijden te beperken tot 1 uur. Daarom hebben de PvdA, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal  gepleit voor het vrijgeven van de openingstijden. De Hoornse gemeenteraad heeft hier uitgebreid over gediscussieerd en uiteindelijk hebben de andere partijen tegengestemd. Zelfs partijen die zich liberaal en ondernemingsgezind noemen hebben tegen gestemd.

Wel heeft de raad een heel bijzondere motie aangenomen:

Lees meer

Horeca toegangstijdenHoorns Belang wil toegangstijden horeca verruimen!

Wie in Hoorn een gezellig avondje uit wil, moet er nu voor zorgen voor 1 uur binnen te zijn. Hoorns Belang vindt dit onnodig betuttelend en gaat voorstellen deze regel fors te versoepelen.
De toegangstijd van 1 uur is ooit ingesteld om alcoholgebruik onder tieners te ontmoedigen en hen te stimuleren eerde uit te gaan. Maar deze reden vervalt, vanaf 1 januari mogen jongeren onder de 18 helemaal geen alcohol meer kopen.

Lees meer

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen