Tarieven begraafrechten hoorn fors omlaag Tijdens de raadscommissie vergadering van 10 oktober waren de commissieleden het nagenoeg unaniem met elkaar eens: niet de kosten en baten moeten de boventoon voeren op begraafplaatsen, maar het menselijke aspect. Indien dat de gemeente geld kost, dan is dat maar zo. Met andere woorden: de tarieven voor begraven en/of verlenging van grafrechten gaan drastisch omlaag! Dat vindt Hoorns Belang zeer goed nieuws!

Lees meer

Renata GravendijkRenata Gravendijk neemt het stokje over van Symen van der Meer als raadslid voor Hoorns Belang. Van der Meer is sinds 2012 raadslid. Bij de verkiezingen van 2014 was hij lijsttrekker. Hij kan het echter niet meer combineren met zijn werk als zelfstandig belastingadviseur. Gravendijk, die in het dagelijks leven zelfstandig webdesigner is volgt hem op tijdens de raadsvergadering van 26 september.

Renata Gravendijk is sinds 2013 actief in de fractie van Hoorns Belang als commissielid. De afgelopen jaren heeft zij zich intensief ingezet op talloze dossiers, zoals onderwijs, toerisme, economie en het behoud van onze historische haven en binnenstad.

Lees meer

Grof vuil 20 euro steeds meer partijen tegenBij steeds meer gemeenten in WestFriesland komt verzet tegen het voornemen van HVC om € 20,00 te vragen voor het ophalen van grof vuil. De gemeenteraad van Medemblik komt op 7 september in een extra raadsvergadering bijeen om over dit besluit te spreken, wat al aangeeft hoe boos ze daar zijn. Ook hebben wij geluiden uit andere gemeenten gehoord dat ze tegen dit besluit zijn.
Hoorns Belang en HOP hebben antwoord van het college gehad op de artikel 36 vragen waarin het college aangaf verder niets te willen doen tegen dit besluit. Wat ons betreft is dus ook hier het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees meer

Gisterenavond d.d. 26 september2017 heeft de raad unaniem gestemd voor een wilde motie waarin het college werd opgeroepen om in de extra vergadering van het Algemeen Bestuur CAW op 28 september 2017 aan te dringen dat de eerdere maatregel, zoals verwoord in het CAW-memo van 21 juli 2017, per direct wordt ingetrokken. Die eerdere maatregel hield in dat er € 20 euro berekend zou worden voor het ophalen van grof vuil.

Hoorns Belang is blij met dit resultaat. Deze heffing werd buiten de gemeenteraden om besloten wat nooit had mogen gebeuren daar dit een raadsbevoegdheid is en geen bevoegdheid van het CAW. Nog een reden om deze maatregel te willen afschaffen is dat deze maatregel juist die mensen treft die het financieel niet breed hebben. Daarnaast was de kans groot bij deze maatregel, dat mensen hun grof vuil dan maar ergens langs de weg dumpen.

Lees meer

grof vuil art34 vragen interpellatie debatLet wel de heffing is opgeschort, dus nog niet van de baan! Dat heeft het dagelijks bestuur van het CAW, Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland waar ook ons college deel van uitmaakt, onlangs besloten. Zowel de aankondiging van de heffing alsmede de opschorting heeft de raad uit de krant moeten vernemen. Op geen enkele wijze heeft het college de moeite genomen de raad direct te informeren.

Lees meer

sportevenement of koningsdag op Roode Steen HoornHoorns Belang is blij dat de WIM series (Women's International Match Racing Series, een professionele zeilwedstrijd voor dames) naar Hoorns komt! Echter blijkt nu dat de datum van dit evenement gelijk valt met Koningsdag en dat de Roode Steen betrokken wordt in dit zeil evenement. De Roode Steen is van oudsher DE plek waar Koningsdag uitbundig gevierd wordt.

Hoorns Belang is bang dat deze 2 evenementen in conflict komen met elkaar en heeft daarom vragen gesteld aan het college: Klik hier