Hugo verlaat HoornStoomschip Hugo gaat Hoorn verlaten en vertrekt naar Zaandam. Verlaten omdat de mensen die dit schip onderhouden vlakbij Zaandam wonen, maar ook zei 1 van de beheerders die wij vanmorgen spraken: "de gemeente maakte het er niet beter op" .

Hoorns Belang betreurt het vertrek van de Hugo. Dit schip, een stoomschip gebouwd in 1929, had een historische toegevoegde waarde voor de gemeente Hoorn.

Lees meer

Halve Maen hoorn VOC 2018 weg of nietLaatste nieuws: tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de meerderheid van de raad inclusief Hoorns Belang besloten dat de Halve Maen nog 1 jaar mag blijven met een optie voor 2019. Maar de toekomst van de Halve Maen na 2018 blijft onzeker. Daarom heeft Hoorns Belang haar grote zorgen uitgesproken over Stichting Varend Erfgoed (SVE) en heeft het college vragen hierover gesteld. Deze stichting is namelijk volledig afhankelijk van de huurinkomsten van de Halve Maen, maar ook onmisbaar in onze haven.

Lees meer

begroting 2018 pitch Hoorns BelangOp 31 oktober was het eerste gedeelte over de begroting 2018 besproken. Op deze dag mochten alle fracties, 13 wel te verstaan, een betoog houden van maar liefst 8 minuten. Dat is lang vergeleken de 1 of soms 2 minuten die de fracties meestal krijgen om hun visie te geven over een raadsvoorstel tijdens de commissie vergaderingen. Daar maakten de politieke partijen natuurlijk gretig gebruik van. Hierna kregen de wethouders de kans op de vragen te reageren. Als laatste mochten dan weer de fracties reageren op de antwoorden van de wethouders.

Hoorns Belang vroeg o.a. aandacht voor de voorgenomen overdracht van de noord-west zijde van het Oostereiland aan Stichting Varend Erfgoed (SVE)


Lees meer

toeristenbelasting hoornIn veel plaatsen wordt door de gemeente toeristenbelasting geheven welke door o.a. hotels weer doorberekend wordt aan hun klanten. Dat is geheel gebruikelijk en daar kijkt niemand van op. Zo gebeurt dat ook in Hoorn, maar er is wel een probleem:

de gemeente Hoorn heft geen toeristenbelasting!

Lees meer

beheer SVE oostereiland uitgesteldop 7 november was het tweede gedeelte van de gemeenteraadsvergadering die over de begroting 2018 ging. Iedere fractievoorzitter kreeg gelegenheid om te reageren op de ingediende amendementen en moties. Na wat debatteren en reacties van de wethouders en burgermeester werd de begroting gemanendeerd unaniem aangenomen.

Hoorns Belang had samen met Hoorn Lokaal een amendement ingediend die ging over het beheer van de ligplaatsen voor historische schepen aan de Noord-west kant van het Oostereiland. Stichting Varend Erfgoed (SVE) wil graag de gehele noord-west kant in beheer hebben om zo een lange historische lint te realiseren. Zo stond dat ook vermeld in de begroting van 2018. Het college voerde volgens hun zegge een motie van 2013 uit, die ingetrokken was omdat de toenmalige wethouder toegezegd had te werken aan een historische lint.

Lees meer

Peilbesluit markermeerRijkswaterstaat maakt in het kader van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit. Het komt er in het kort op neer dat Hoorn straks te maken krijgt met een ander peilbeheer van het water in het Markermeer. De reden hiervan is dat er volgens hen met dit nieuwe peilbesluit beter geanticipeerd kan worden op meteorologigische omstandigheden, zowel bij droogte als bij wateroverlast. Hoorns Belang is aanwezig geweest bij de informatieavond gehouden hier in Hoorn en is eigenlijk best wel geschrokken van de informatie die toen tot ons kwam. Half augustus namelijk wordt het water peil in het Markermeer met 10 cm extra verlaagd. Midden in ons hoogseizoen!

Lees meer