winkels straks open op zondag

De raad heeft vandaag dit voorstel van Hoorns Belang aangenomen. Het is nodig even geduld te hebben, in de raad van november zal een raadsvoorstel hierover behandeld worden. Maar een meerderheid heeft nu al toegezegd deze uitbreiding te steunen.

De afgelopen periode heeft Hoorns Belang bij herhaling gepleit voor het toestaan winkels op zondag te openen. Maar de coalitie van VVD, D66, VOCHoorn, Fractie Tonnaer en CDA hebben dit steeds unaniem tegengehouden. Intussen hebben in de regio bijna alle gemeenten hun winkeltijden gemoderniseerd. Zij staan het winkeliers die dat willen toe op zondag open te zijn.

Lees meer

Regeert Hoorns college over haar graf heen?De gemeente Hoorn gaat zware tijden tegemoet. Vanaf 2015 moet € 6 miljoen per jaar bezuinigd worden, aldus het Noordhollands Dagblad van zaterdag 5 oktober. Het huidige college komt echter niet met voorstellen om dit enorme gat in de begroting op te lossen. Dat is aan het volgende college, dat aantreedt na de verkiezingen van volgend jaar. “Wij gaan niet over ons graf regeren”, aldus VVD-wethouder Louwman. Maar is dat wel waar? Hoorns Belang is ervan overtuigd dat het huidige college op een onverantwoorde manier wel over haar graf heen regeert.

Lees meer

Hoorns Belang tegen evenementen sluitingstijdenDe Hoornse Stadsfeesten, Paaspop en Live Hoorn moeten van het college voortaan eerder stoppen. Het college van Hoorn heeft aangegeven dat voortaan alle evenementen op zaterdag en zondag uiterlijk 24 uur moeten stoppen. De overige dagen is dat om 23 uur. De genoemde evenementen mochten tot nu toe in het weekend doorgaan tot 1 uur. Hoorns Belang en Groen Links zijn het hier niet mee eens en hebben hierover een brief naar het college gestuurd.

Lees meer

terrassenbeleidOp 12 april 2012 zijn in Hoorn de nieuwe beleidsregels terrassen in werking getreden. De doelstellingen van die nieuwe beleidsregels was te komen tot versoepeling en vereenvoudiging  van de regels. Een nobel streven, maar dat neemt niet weg dat het zinvol is na ruim een jaar te beoordelen of de beleidsregels ook het gewenste effect hebben.

Het afgelopen jaar hebben ons een aantal malen berichten bereikt over situaties waarbij ondernemers hun terras, na jaren, plotseling zouden moeten verwijderen. Niet echt een signaal dat duidt op versoepeling van de regels.

Lees meer

Hoorns Belang, GroenLinks en PvdA willen het aantal koopzondagen in Hoorn uitbreiden. De reden hiervoor is dat de gemeenten Drechterland en Medemblik in september besloten dat winkels in die gemeenten alle zondagen open mogen zijn. Hierdoor krijgt Hoorn een zeer onwenselijke uitzonderingspositie die de concurrentiepositie van de stad geen goed doet.

26 of zelfs 52 koopzondagen.

Hoorns Belang wil het verst gaan en pleit voor 52 koopzondagen.

Lees meer

Sint PietershofOp 13 januari 2012 stelde Hoorns Belang samen met de VVD vragen aan het college
met betrekking tot de eventuele afstoting van het Sint Pietershof aan de
Vereniging Hendrick de Keijser. Het Sint Pietershof was juist grootscheeps gerenoveerd.
Na het afronden van de renovatie verkeerde het Sint Pietershof in uitstekende staat en was
vrijwel schulden  vrij. De regenten hadden goed op het huishoudboekje gelet.
Als dank voor hun jarenlange werk dreigden zij echter aan de kant te worden gezet.

Lees meer