Steun ons!

Klachten gemeente Hoorn?

Heeft u problemen met de Gemeente Hoorn, of iets gaat niet goed in uw buurt of...... Vertel uw verhaal aan ons! U kunt gebruik maken van ons contact formulier. Klik op de knop hieronder:

Afspraak maken

Fractie vergadering bezoeken?

Wij houden wekelijks op de maandag avond een fractie vergadering in het gemeentehuis van Hoorn. Heeft u ons wat te vertellen? Wij luisteren! Klik op de knop hieronder:

Afspraak maken

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de Hoornse lokale politieke partij Hoorns Belang. Geef u op voor onze nieuwsbrief!

Hoorns Belang, hart voor Hoorn

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Doe mee met onze poll!

Doe mee met de poll van hoorns belangRegelmatig houden wij een poll over zaken die actueel zijn in Hoorn. Wij zijn reuze benieuwd naar uw mening. Daarom doe mee aan een poll en laat uw stem horen.

Huidig onderwerp: Moeten wij woningbouw toevoegen aan de zuidkant van het Visserseiland eventueel in combinatie met de Rede van Hoorn?

Beschouwing Begroting 2017 uitgesproken door Alex van der Kleij, fractievoorzitter

beschouwing begroting 2017 hoorns belangVoorzitter,

Allereerst willen wij onze dank en waardering uitspreken richting de ambtenaren.
Aan de ene kant een uitgebreid stuk schrijven, maar ook in een sessie lastige vragen van raadsleden beantwoorden. Heel veel dank voor deze inzet.

Nakoming van toezeggingen

Het voordeel van een tweede keer de begrotingbijdrage schrijven is dat je een oude van vorig jaar als leidraad kunt gebruiken.

Lees meer...

Hoorns Belang was en is nog altijd tegen de aanleg bedrijventerrein Zevenhuis Hoorn

zevenhuis bedrijventerrein slecht planOp 6 september is in de raadscommissie vergadering wijzigingen op het bestemmingsplan Zevenhuis besproken. In het voorstel van het college is o.a. sprake van een wijziging in de toegestane bouwhoogte van het middengebied van Zevenhuis van 10 naar 20 meter.

Met name de gemeente Medemblik alsmede de omwonenden in Zwaagdijk en Bangert Oosterpolder, die hier rechtstreeks op uitkijken, zijn hier fel tegen. De gemeente Medemblik heeft aangeven dat afspraken gemaakt in het verleden, niet nagekomen worden en dat Hoorn bezig is het aantal vierkante meters aan bedrijventerrein te verruimen. Dit ook ten koste van het aanwezige Uilengebied daar. Zo bleek ook tijdens de inspraak ronde, waar wethouder De heer H. Tiggers namens de gemeente Medemblik zich fel tegen deze bestemmingsplan wijzigingen verzette. Zij eisen dat de gemeente Hoorn hun afspraken nakomt.

Lees meer...

N.a.v. onze vragen geeft de gemeente Hoorn toe aan de wensen van de bewoners mbt de scherpe bordjes

art36 vragen scherpe bordjes in hoornEnige tijd geleden had Hoorns Belang vragen gesteld over de scherpe informatie bordjes geplaatst op kniehoogte bij kunstwerken. Deze vragen kunt u hier terug lezen.

Hoorns Belang heeft antwoord gekregen van het college. Over een aantal antwoorden kun je de (politieke) discussie aangaan, zo zijn bijvoorbeeld wegbeheerders in het verleden al vaker verantwoordelijk gesteld voor schade door drempels en  gevaarlijke wegcondities.

Maar deze discussie gaan we nu niet voeren, want we hebben ons doel bereikt en daar gaat het uiteindelijk om!

Het antwoord op vraag 5 was namelijk:

Lees meer...

Hoorns Belang stelt maar weer eens vragen over ruimere openingstijden van o.a. snackbars

ruimere openingstijden snackbarAl jaren probeert Hoorns Belang antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot ruimere openingstijden van de snackbar, shoarmazaak of broodjeszaak, inmiddels bekend als de “gehaktstaven discussie”. Wij staan voor ruimere openingstijden en beperking van regels, zolang de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komen. Een snack na een avondje stappen is heerlijk, maar ontnuchtert ook wat problemen helpt te voorkomen en dus de openbare orde ten goede komt. Verder geven ruimere openingstijden de ondernemers meer zelfbeslissingsbevoegdheid en dus meer ruimte om te kunnen ondernemen.

Lees meer...

Meer crematies, overcapaciteit begraafplaats Zuiderveld Hoorn - de gevolgen

begraafplaats zuiderveld overcapaciteitSinds anderhalf jaar beschikt Hoorn over een nieuwe begraafplaats: Zuiderveld. Een eigen globale waarneming leert dat daar momenteel circa 17 overledenen liggen, gemiddeld dus circa 1 begrafenis per maand!

Vandaag (1-8-2016) lazen we in de NRC een uitgebreid artikel over de al decennia durende trend dat het aantal begrafenissen daalt, Nederlanders kiezen steeds vaker voor een crematie (zie bijlage 2).

Lees meer...

Scherpe bordjes gevaarlijk voor spelende kinderen en honden

art36 vragen scherpe bordjes in hoornIn Hoorn zijn vele mooie kunstwerken te bewonderen waar sinds kort ook bordjes bij geplaatst zijn met informatie over het betreffende kunstwerk. Op zich prima natuurlijk. Kijken naar een kunstwerk is leuker indien je ook wat nadere informatie krijgt.

Echter deze bordjes hebben scherpe puntige hoeken en leveren daarom gevaar op voor spelende kinderen en honden die tijdens hun spel deze bordjes niet opmerken waardoor ze zich lelijk hieraan kunnen bezeren. Via Social media bereiken ons berichten dat dit helaas al een paar maal is gebeurd bij honden. Over verwondingen bij mensen hebben we gelukkig nog niets gehoord, maar uitsluiten kunnen we dat niet.

Lees meer...

Hoorns Belang vindt de groei van het aantal cruiseschepen in Hoorn ongewenst!

witte vloot hoorn nieuwe wal slechte investeringDe leefbaarheid wordt op een onaanvaardbare manier aangetast, de forse investeringen staan in geen verhouding tot de zeer beperkte economische voordelen en de aantrekkelijkheid van de haven wordt voor andere bezoekers te veel aangetast wat slecht is voor het toerisme. Het aantrekkelijk houden van de haven is van levensbelang voor het toerisme, meer cruiseschepen heeft een tegengesteld effect.

Hoe we wel kunnen investeren in meer toerisme, meer groeikansen voor onze ondernemers, maar dan met veel minder overlast leest u aan het eind van dit artikel.

Lees meer...

Copyright © Hoorns Belang 2015


Alle rechten voorbehouden.

Niets mag uit onze website gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van ons vooraf.

Wordt lid van Hoorns Belang of

steun ons door middel van een donatie

Klik hier voor meer informatie


    

Correspondentie adres:

Bestuur Hoorns Belang,

email: info@hoornsbelang.nl

John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn

tel.: 06 291 87 020 

KvK nr. 36051788