Steun ons!

Klachten gemeente Hoorn?

Heeft u problemen met de Gemeente Hoorn, of iets gaat niet goed in uw buurt of...... Vertel uw verhaal aan ons! U kunt gebruik maken van ons contact formulier. Klik op de knop hieronder:

Afspraak maken

Fractie vergadering bezoeken?

Wij houden wekelijks op de maandag avond een fractie vergadering in het gemeentehuis van Hoorn. Heeft u ons wat te vertellen? Wij luisteren! Klik op de knop hieronder:

Afspraak maken

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de Hoornse lokale politieke partij Hoorns Belang. Geef u op voor onze nieuwsbrief!

Hoorns Belang, hart voor Hoorn

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Doe mee met onze poll!

Doe mee met de poll van hoorns belangRegelmatig houden wij een poll over zaken die actueel zijn in Hoorn. Wij zijn reuze benieuwd naar uw mening. Daarom doe mee aan een poll en laat uw stem horen.

Huidig onderwerp: Moeten wij woningbouw toevoegen aan de zuidkant van het Visserseiland eventueel in combinatie met de Rede van Hoorn?

Hoorns Belang zwaar teleurgesteld in college mbt procedure bussenverbod Hoorn

Hoorns Belang teleurgesteld procedure bussenverbod hoornDe touringcars van de Witte Vloot veroorzaken al jaren zeer veel overlast voor de bewoners van de binnenstad van Hoorn, met name de bewoners van het Visserseiland.

Op 15 februari, gisterenavond ten tijde van dit schrijven, was er een raadscommissie vergadering. In het raadsvoorstel werd gevraagd of wij akkoord gaan met een touringcarverbod in de binnenstad van Hoorn per 1 maart 2017, dat Hoorn City Tours (HCT) het alternatief vervoer verzorgd in de vorm van elektrische treintjes, of wij akkoord gaan met de Nieuwe Wal als plek waar de touringcars dan wel mogen komen en of we hiervoor € 90.000 voor willen uittrekken.

Tevens staat in het raadsvoorstel  letterlijk: "Als de algemene raadscommissie negatief adviseert over het voorstel en de situatie bij het oude blijft, moet het inrijverbod worden teruggedraaid."

Lees meer...

Art 36 vragen HB en VOCH Besluit College verbod touringcars in binnenstad

Vragen VOCH en HB over procedure bussenverbod hoornDe fracties van VOCHoorn en Hoorns Belang hebben ex. art 36 RvO vragen gesteld over het besluit van het College om touringcars te verbieden in de binnenstad van Hoorn.
Aanleiding hiervan is de de gevolgde procedure die geleid heeft tot deze beslissing.

Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben de fracties van Hoorns Belang en VOCH ex. art36 RvO vragen gesteld aan het college.

Klik hier om de art. 36 vragen als pdf document te downloaden.

Hoorns Belang is blij voor de bewoners: touringcar verbod binnenstad Hoorn

touringcar verbod per 1 maart 2017Per 1 maart 2017 geldt er een touringcar verbod voor de binnenstad. Touringcars ingehuurd voor excursies van de Witte vloot, gaven nogal wat overlast met name op het Visserseiland en de route er naartoe. Voor touringcars die speciaal voor onze musea komen wordt als het goed is een ontheffing verleend. Dit vind Hoorns Belang een goede zaak, daar het maar om enkele bussen per maand gaat, maar ook omdat deze bussen toeristen brengen NAAR Hoorn.

Lees meer...

Vrolijk kerstfeest en een fantastisch 2017!

kerst 2016 De raadsleden, bestuursleden, commissieleden en fractievolgers van Hoorns Belang wensen u vrolijk kerstfeest en een voorspoedig, gezond 2017.

Op naar het nieuwe politieke jaar waar wij zoals altijd ons best voor u blijven doen.

Beschouwing Begroting 2017 uitgesproken door Alex van der Kleij, fractievoorzitter

beschouwing begroting 2017 hoorns belangVoorzitter,

Allereerst willen wij onze dank en waardering uitspreken richting de ambtenaren.
Aan de ene kant een uitgebreid stuk schrijven, maar ook in een sessie lastige vragen van raadsleden beantwoorden. Heel veel dank voor deze inzet.

Nakoming van toezeggingen

Het voordeel van een tweede keer de begrotingbijdrage schrijven is dat je een oude van vorig jaar als leidraad kunt gebruiken.

Lees meer...

Hoorns Belang was en is nog altijd tegen de aanleg bedrijventerrein Zevenhuis Hoorn

zevenhuis bedrijventerrein slecht planOp 6 september is in de raadscommissie vergadering wijzigingen op het bestemmingsplan Zevenhuis besproken. In het voorstel van het college is o.a. sprake van een wijziging in de toegestane bouwhoogte van het middengebied van Zevenhuis van 10 naar 20 meter.

Met name de gemeente Medemblik alsmede de omwonenden in Zwaagdijk en Bangert Oosterpolder, die hier rechtstreeks op uitkijken, zijn hier fel tegen. De gemeente Medemblik heeft aangeven dat afspraken gemaakt in het verleden, niet nagekomen worden en dat Hoorn bezig is het aantal vierkante meters aan bedrijventerrein te verruimen. Dit ook ten koste van het aanwezige Uilengebied daar. Zo bleek ook tijdens de inspraak ronde, waar wethouder De heer H. Tiggers namens de gemeente Medemblik zich fel tegen deze bestemmingsplan wijzigingen verzette. Zij eisen dat de gemeente Hoorn hun afspraken nakomt.

Lees meer...

N.a.v. onze vragen geeft de gemeente Hoorn toe aan de wensen van de bewoners mbt de scherpe bordjes

art36 vragen scherpe bordjes in hoornEnige tijd geleden had Hoorns Belang vragen gesteld over de scherpe informatie bordjes geplaatst op kniehoogte bij kunstwerken. Deze vragen kunt u hier terug lezen.

Hoorns Belang heeft antwoord gekregen van het college. Over een aantal antwoorden kun je de (politieke) discussie aangaan, zo zijn bijvoorbeeld wegbeheerders in het verleden al vaker verantwoordelijk gesteld voor schade door drempels en  gevaarlijke wegcondities.

Maar deze discussie gaan we nu niet voeren, want we hebben ons doel bereikt en daar gaat het uiteindelijk om!

Het antwoord op vraag 5 was namelijk:

Lees meer...

Copyright © Hoorns Belang 2015


Alle rechten voorbehouden.

Niets mag uit onze website gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van ons vooraf.

Wordt lid van Hoorns Belang of

steun ons door middel van een donatie

Klik hier voor meer informatie


    

Correspondentie adres:

Bestuur Hoorns Belang,

email: info@hoornsbelang.nl

John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn

tel.: 06 291 87 020 

KvK nr. 36051788